Classwall Poziomy Bookroom

Książki/lektury Kuaderno są podzielone według zaawansowania jezykowego na 26 poziomów z przeznaczeniem dla dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Lektury są wyborem opowiadań dla dzieci, klasycznych bajek oraz opowiadań i historii opracowanych i nagranych przez doświadczonych nauczycieli języka angielskiego. Lektury zawierają wyrażenia i słownictwo które wzbogacają język angielski nauczany w szkole. Lektury również pomagają dzieciom w ich przygotowaniu do oficjalnych egzaminów Cambridge (Young Learners, KET i PET) oraz egzaminów ESOL Trinity (poziomy 1 do 6). Również obejmują poziomy A1 do B1 Common European Framework of Reference (CEFR) – uznanych międzynarodowych standardów określania sprawności językowej.

BOOK SAMPLE
Kuaderno Bookroom Level Grade Age Cambridge equivalent Book Length Word density Vocabulary content Grammar content
Level 01 Preschool / Kindergarten 5 YLE Starters 16 – 24 words total 1-3 words per page; 2.5 words average Family, animals, colours, house and home, school, common objects, adjectives. This is, possessive (my), basic interrogatives.
Level 02 Preschool / Kindergarten 5 YLE Starters 21 – 40 words total 1-4 words per page; 4.5 words average Family, animals, colours, house and home, school, common objects, adjectives. Present simple first person (I can, I like, I have got), basic interrogatives.
Level 03 Preschool / Kindergarten 6 YLE Starters 30 – 55 words total 2-7 words per line; 4.5 words average Family, animals, colours, house and home, school, common objects, adjectives, clothing, body parts. Present simple first, second and third person. Basic interrogatives.
Level 04 Primary 1st 6 YLE Starters 50 – 80 words total 2-8 words per sentence; 5.5 words average Family, animals, colours, house and home, school, common objects, adjectives, clothing, body parts. Introduction of present continuous.
Level 05 Primary 1st 6 YLE Movers 60 – 100 words total 9 words maximum per sentence; 6 words average Family, animals, colours, house and home, school, common objects, adjectives, clothing, body parts. Telling time. Present simple and present continuous. Comparative and superlative adjectives.
Level 06 Primary 2nd 7 YLE Movers 70 – 130 words total 11 words maximum per sentence; 7 words average Family, animals, colours, house and home, school, common objects, adjectives, clothing, body parts. Telling time. Countries. Present simple and present continuous. Comparative and superlative adjectives. Adverbs of frequency. Genitive.
Level 07 Primary 2nd 7 YLE Movers 120 – 200 words total 15 words maximum per sentence; 8.5 words average Family, animals, colours, house and home, school, common objects, adjectives, clothing, body parts, countries, seasons. Present simple and present continuous. Comparative and superlative adjectives. Adverbs of frequency. Genitive. Relative clauses.
Level 08 Primary 2nd 7 YLE Movers 240 – 320 words total 15 words maximum per sentence; 8.5 words average Family, animals, colours, house and home, school, common objects, adjectives, clothing, body parts, countries, seasons, days of the week, health. Present simple and present continuous. Comparative and superlative adjectives. Adverbs of frequency. Genitive. Relative clauses.
Level 09 Primary 3rd 8 YLE Flyers 350 – 460 words total 18 words maximum per sentence; 9.5 words average Family, animals, colours, house and home, school, common objects, adjectives, clothing, body parts, countries, seasons, days of the week, health. Introduction of past simple. Relative clauses. Do / make collocations.
Level 10 Primary 3rd 8 YLE Flyers 400 – 600 words total 18 words maximum per sentence; 9.5 words average Family, animals, colours, house and home, school, common objects, adjectives, clothing, body parts, countries, seasons, days of the week, health, work and jobs. Present simple, present continuous, past simple. Relative clauses.
Level 11 Primary 3rd 8 YLE Flyers 500 – 760 words total 18 words maximum per sentence; 9.5 words average More specialized vocabulary with glossaries. Books about science and history. Classic fairy tales and fables. Introduction of past continuous and present perfect.
Level 12 Primary 4th 9 YLE Flyers 650 – 1,200 words total 20 words maximum per sentence; 11 words average More specialized vocabulary with glossaries. Books about history and travel and everyday topics like shopping and sports. Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect. Conjunctions.
Level 13 Primary 4th 9 KET 750 – 1,300 words total 20 words maximum per sentence; 12 words average More specialized vocabulary with glossaries. Books about historic figures and experiencing things for the first time. Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect. Conjunctions. Have / take / get / do collocations.
Level 14 Primary 4th 9 KET 925 – 1,600 words total 12.5 words average per sentence “Anglophone” cultural topics such as monuments and music. Books about travel and holidays. Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect. Conjunctions. Adverbs of frequency, time, place.
Level 15 Primary 5th 10 KET 1,000 – 1,800 words total 13.5 words average per sentence Books about the environment, travel and holidays. Different types of texts (emails, brochures, interviews). Introduction of passives (present and past) and future simple. Introduction of 1st conditional.
Level 16 Primary 5th 10 KET 1,075 – 2,000 words total 14.5 words average per sentence Books about the environment, travel and holidays. Short fictional stories. Different types of texts (emails, brochures, interviews). Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, passives, future simple, conditionals. Advanced use of modals.
Level 17 Primary 5th 10 PET 1,250 – 2,600 words total 14.5 words average per sentence Global topics, sports, cultural differences, environment and short stories. Different types of texts (news articles, brochures, blog posts). Introduction of past perfect. Mixed tenses. Increased use of phrasal verbs.
Level 18 Primary 6th 11 PET 1,325 – 2,600 words total 15 words average per sentence Books about technology, travel and medicine. Different types of texts. Introduction of reporting verbs. Mixed tenses. Advanced conjunctions. Phrasal verbs.
Level 19 Primary 6th 11 PET 1,400 – 3,000 words total 15 words average per sentence Books about technology and global landmarks. Different types of texts. Introduction of 3rd conditional. Mixed tenses. Phrasal verbs.
Level 20 Primary 6th 12 PET 1,550 – 3,000 words total 18 words average per sentence Books essentially equivalent to reading level of a native English-speaking child of this age. Books essentially equivalent to reading level of a native English-speaking child of this age.
Level 21 Secondary 1st 12 – 13 First 1,500 – 3,000 words total 20 words average per sentence History, science and short stories. Advanced words and technical vocabulary. Longform magazine-style articles, blog-style posts. Books essentially equivalent to reading level of a native English-speaking student of this age. Reported speech, mixed tenses. Increasingly complex sentence structure.
Level 22 Secondary 2nd 13 – 14 First 1,500 – 3,000 words total 22 words average per sentence History, science and short stories. More advanced words and technical vocabulary. Longform magazine-style articles. Books essentially equivalent to reading level of a native English-speaking student of this age. Reported speech, mixed tenses. Increasingly complex sentence structure.
Level 23 Secondary 3rd 14 – 15 Advanced 1,500 – 3,000 words total 22 words average per sentence Classic stories and novel excerpts without abridgment or adaptation. History, science and pop culture topics. Increasing emphasis on “reading for meaning.” Books essentially equivalent to reading level of a native English-speaking student of this age. Reported speech, mixed tenses. Increasingly complex sentence structure.
Level 24 Secondary 4th 15-16 Advanced 1,500 – 3,000 words total 22 words average per sentence History, science and literary excerpts. Advanced words and technical vocabulary. Pro/con and opinion essays. Increasing emphasis on “reading for meaning.” Books essentially equivalent to reading level of a native English-speaking student of this age. Reported speech, mixed tenses. Increasingly complex sentence structure.
Level 25 Baccalaureate 1st 16-17 Proficiency 1,500 – 3,000 words total 22 words average per sentence History, science and literary excerpts. Advanced words and technical vocabulary. Pro/con and opinion essays. Increasing emphasis on “reading for meaning.” Books essentially equivalent to reading level of a native English-speaking student of this age. Texts are appropriate for students considering university education in English.
Level 26 Baccalaureate 2nd 17-18 Proficiency 1,500 – 3,000 words total 22 words average per sentence Advanced science readings, pro/con essays, literary excerpts, contemporary history and current affairs. Increasing emphasis on “reading for meaning.” Books essentially equivalent to reading level of a native English-speaking student of this age. Texts are appropriate for students considering university education in English.