PRZEWODNIK NAUCZYCIELA

Kuaderno jest wirtualną platformą wsparcia nauki angielskiego dla uczniów pomiędzy 5 a 16 lat, pozwalającą im ćwiczyć język poprzez lektury, ćwiczenia i zabawy. Setki tysięcy uczniów wspierają swoją naukę języka angielskiego z Kuaderno, doskonaląc u siebie zróznicowane umiejętności językowe takie jak czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, słownictwo i gramatykę.

#1 Metoda Kuaderno

W Kuaderno mamy dla ucznia cztery główne sekcje:

Bookroom: jest wirtualną biblioteką z ponad 300 książkami audio podzielonymi na 26 poziomów zaawansowania.

Trainer: jest zbiorem ponad 30.000 ćwiczeń opracowanych w formie zabawy służących do nauki i doskonalenia języka angielskiego, z zagadnieniami z obszarów słownictwa, gramatyki, rozumienia tekstów pisanych i ze słuchu a także z ich pisowni.

Classwall: jest komunikatorem przy pomocy którego uczniowie mogą pisać wiadomości do innych uczniów z klasy. Nauczyciel może je również czytać jak i na nie odpowiadać.

Passport: to najbardziej rozrywkowa sekcja uczniów. W niej mają oni misję do wykonania, wizytując wirtualnie największe metropolie świata, mogąc w nich zaopatrywać się w różne wirtualne pamiątki.

Możesz odwiedzić nasz Przewodnik Ucznia aby poznać dokładniej jak działa każda z sekcji Kuaderno.
Zalecamy aby Twoi uczniowie używali Kuaderno przynajmniej dwa razy w tygodniu, przez 15 minut. Jeśli mogą poświęcać więcej czasu to doskonale, zaś stosowanie Kuaderno codziennie, będzie wręcz niezwykle pożytecznym.

Poświęcając bowiem 15 minut dziennie Twoi uczniowie są w stanie przeczytać jedną lekturę w Bookroom i wykonać odpowiadający jej quiz, albo mogą wykonać kilka ćwiczeń w Trainer. Uczniowie – w miarę jak realizują kolejne zadania – zdobywają punkty i monety, co sprawia, że nauka staje się dla nich miłą rozrywką i zabawą.

#2 Zacznij użytkowanie Kuaderno z Twoimi uczniami

Rozdaj indywidualne materiały każdemu uczniowi aby mógł się zalogować. Każdy uczeń zaczyna od określonego poziomu, który został mu przydzielony odpowiednio do wieku i jego zaawansowania językowego.

Tego samego dnia w którym rozdasz uczniom materiały, możesz zrobić im DEMO na komputerze, tablecie, komputerze z projektorem lub tablicy interaktywnej. W ten sposób od razu wszyscy twoi uczniowie poznają system Kuaderno.

Zaleć Twoim uczniom aby stosowali Kuaderno przynajmniej dwa razy w tygodniu po 15 minut. Ich celem powinno być przeczytanie 30 lektur w trakcie semestru (czyli zaliczenie dwóch poziomów Bookroom w semestrze). Przynajmniej raz w miesiącu sprawdź ilość zdobytych punktów przez Twoich uczniów i pogratuluj najlepszym z nich.

#3 Nasze pięć porad dla nauczycieli

  1. Używaj otrzymywane emailowo statystyki lub te które możesz samodzielnie oglądać w Twoim Panelu Nauczyciela, aby gratulować wszystkim tym uczniom, którzy poprawnie realizują program. Zachęć również do większego wysiłku i tych, którzy w niewielkim stopniu dotychczas użytkują Kuaderno.

  1. Aby wzmacniać nawyk czytania u Twoich uczniów, zadawaj im po jednej lekturze dwa razy w tygodniu, jako pracę domową. Celem powinno być przeczytanie przez nich od 20 do 30 lektur w ciągu semestru. Ale również i zrealizowanie, w ciągu roku szkolnego, ćwiczeń objetych jednym poziomem Trainer. Pamiętaj że uczniowie mogą korzystać z lektur zarówno swojego jak i niższych poziomów. Pozwoli to im również i zdobywać więcej punktów.

  1. Niektórzy nauczyciele używają Kuaderno do lektury grupowej na lekcjach w szkole lub robiąc dyktanda przy pomocy nagrań.

  1. Zachęć swoją klasę do udziału w konkursie Little Writers Kuaderno. Zorganizuj u siebie konkurs angielskich wypracowań z opowiadaniami i prześlij nam emailem wypracowanie zwycięzcy konkursu. Każdego roku publikujemy najlepsze z otrzymanych opowiadań. Opowiadanie takie zostaje zilustrowane i nagrane. W ten sposób jeden z Twoich uczniów będzie mógł zobaczyć swoje imię i nazwisko oraz nazwę szkoły na okładce opublikowanej lektury z jego opowiadaniem, w naszym Bookroom.

  1. Wymagaj aby Twoi uczniowie pisali wiadomości w Classwall po angielsku i inicjuj konwersacje na temat np. ulubionej lektury. Pamiętaj że nie tylko możesz dodawać swoje wpisy ale i usuwać wszelkie niestosowne wpisy uczniów.

#4 Jak użytkować Strefę Nauczyciela

Aby wejść w Twoją Strefę Nauczyciela, wejdź z komputera, tabletu czy smartfona w english.kuaderno.com/tutor. Wprowadź swoj adres email i wybrane przez siebie hasło podczas rejestracji.

W zakładce Home możesz zobaczyć najaktualniejszą aktywność swoich uczniów.

W zakładce Students, możesz zarządzać swoimi klasami i uczniami. Możesz sortować ich wg klas i poziomów. Możesz również dodawać nowych uczniów klikając w “Add new student”.

Jeśli klikniesz nazwę ucznia, możesz podejżeć wszystkie o nim informacje: imię, nazwisko, hasło, student username, klasę, poziomy… niektóre z tych pól są edytowalne dla dokonywania zmian. Ważnym jest jednak by po dokonaniu każdej zmiany kliknąć w Save changes. Możesz podejżeć hasło ucznia klikając na ikonę oka znajdującą się w polu hasła.

Pamiętaj, że uczniowie mogą czytać lektury z poziomu na który zostali przydzieleni, ale również i z poziomów poniżej. Każdy uczeń przechodzi automatycznie do wyższego poziomu gdy wykona wszystkie zadania z bieżącego. Jednak jeśli chcesz możesz dezaktywować automatyczne przechodzenie swoich uczniów na kolejne wyższe poziomy odznaczając pole Auto-advance.

 

W zakładce Reports możesz sprawdzać szczegółowe statystyki użytkowania Kuaderno przez Twoich uczniów, obserwować ich postępy i wiedzieć w których ćwiczeniach popełniali błędy.

W zakładce Classwall możesz aktywować lub dezaktywować Classwall dowolnej klasy. Jeśli klikniesz w dowolny Classwall możesz odczytywać wszystkie wiadomości napisane przez Twoich uczniów, możesz do nich pisać swoje wiadomości lub usuwać wiadomości, które uznasz za niestosowne. Zalecamy Ci zachęcanie Twoich uczniów do korespondowania na Classwall w języku angielskim.

W zakładce View books oraz View Trainer, możesz zapoznać się z całym materiałem lektur i ćwiczeń Kuaderno.

 

W zakładce My account, możesz zmieniać Twoją nazwę, email i hasło. Również możesz aktywować lub dezaktywować opcję otrzymywania na swojego emaila raportów i Newsletter’a Kuaderno.