Bookroom  Kuaderno Trainer

Kuaderno Trainer pomaga uczniom w poznawaniu słownictwa i zaawansowanej gramatyki, rozumienia, czytania i pisania przy zastosowaniu ćwiczeń podobnych do używanych przy egzaminach Cambridge. Ponad 30.000 pytań w następujących kategoriach:

EXERCISE SAMPLE

Trainer 1

Dostosowany dla dzieci pomiędzy 5-6 lat, uczących się języka angielskiego od 1-2 lat. Nacisk położony jest na rozwijanie słownictwa związanego z popularnymi obszarami takimi jak zwierzęta, rodzina, cyfry, kolory, etc. Pytania oparte na obrazach, dźwiękach i wymowie są składowymi wszystkich ćwiczeń prowadzących do poprawiania sprawności posługiwania się słowami. Ćwiczenia “Find the word” (znajdź właściwe słowo) pozwalają na rozwijanie czytania wzrokowego. Czasy present simple, present continuous, początkowe przyimki, formy pytające i inne proste elementy składają się na część gramatyczną. W części dźwiękowej znajdziemy proste dialogi dotyczące przedstawiania się zaś ich krótkie zdaniowe odpowiedniki, którym towarzyszą obrazy znajdziemy w części do czytania. W części pisemnej, dzieci uczą się tworzenia krótkich prostych zdań w oparciu o poznany zasób leksykalny.

Trainer 2

Dostosowany dla dzieci pomiędzy 6-8 lat, które uczą się angielskiego od 2-3 lat. Nacisk położony jest na rozszerzanie słownictwa dotyczącego powszechnych pojęć. Pytania oparte na obrazach, dźwiękach i wymowie są składowymi wszystkich ćwiczeń prowadzących do poprawiania sprawności posługiwania się słowami. Ćwiczenia “Find the word” (znajdź właściwe słowo) pozwalają na rozwijanie czytania wzrokowego. Część gramatyczna obejmuje między innymi czasy past simple i past continuous. Ćwiczenia Listening obejmują już krótkie konwersacje w zróżnicowanych kontekstach sytuacyjnych. Część rozwijająca czytanie zawiera ćwiczenia pytanie-obraz oraz zadania “uzupełnij dialog”. W części pisemnej, dzieci uczą się budowy prostych zdań z wykorzystaniem zestawów słów.

Trainer 3

Dostosowany dla dzieci w przedziale wieku 8-9 lat, które uczą się angielskiego od 3-4 lat. Ćwiczenia w równej mierze obejmują zagadnienia gramatyki i słownictwa. Dochodzącymi zagadnieniami gramatycznymi jest włączenie czasu present perfect, trybu warunkowego i czasu future simple. W części listening włączone są ćwiczenia-dyktanda dla rozróżniania powszechnie mylonych słów. Ćwiczenia z czytania rozwijają zdolności parafrazowania.

Trainer 4

Dostosowny dla dzieci w przedziale wieku 9-11 lat uczących się języka angielskiego od 4-5 lat. Ćwiczenia ze słownictwa stawiają na bezpośrednie kojarzenie, np. ćwiczenia z uzupełniania z podaną jedynie pierwszą literą. Gramatyka obejmuje czas past perfect, zero conditional, first conditional, stronę bierną i czasowniki frazowe. W części listening wprowadzone są ćwiczenia-dyktanda obejmujące powszechnie mylone słowa. Poprzez ćwiczenia z ograniczonym czasem na wykonanie, uczniowie uczeni są redagowania krótkich wiadomości.

Trainer 5

Dostosowany dla dzieci od 12 roku wzwyż, uczących sie języka angielskiego powyżej 5 lat. Nacisk połozony jest na struktury gramatyczne obejmujące mix wszystkich podstawowych czasów, pierwszy, drugi i trzeci tryb warunkowy, stronę bierną, czasowniki frazowe, wyrażenia przyimkowe, czasy przyszłe, itd. W części listening kontynuowane są ćwiczenia-dyktanda obejmujące powszechnie mylone słowa ze wprowadzeniem dialogów z “real-life” English wraz z multimedialnym kontekstem Internetowym. Ćwiczenia z czasami złożonymi kształtują już umiejętności uczniów budowania dłuższych komunikatów i wypowiedzi.

Grade Age Kuaderno Exam level CEFR Common European Framework of Reference Cambridge exams equivalence Trinity GESE equivalence Trinity ISE equivalence Main vocabulary topics Main grammatical concepts Listening exercises Reading exercises Writing exercises Child’s technological ability
Kindergarten < 5 Exam 1 YLE – Starters GESE 1 n/a Numbers, alphabet, animals, body and face, clothing, family, food, house and home, hobbies and sports, school, transportation. Present simple, present continuous, interrogatives, imperatives. Pronouns. Prepositions. Simple, everyday conversations. Introducing yourself, listening to descriptions of things. Read a sentence and choose the correct picture; true/false sentences based on a picture; read a short gapped text and choose a word to fill the gap. Word-ordering exercises (composing a short, grammatically correct sentence with a given set of words.) Basic navigational skills. Click to choose an answer or to start listening to an audio file. Very minimal typing required (2-3 letters maximum).
Primary 1st 5-6 Exam 1 YLE – Starters GESE 1 n/a Numbers, alphabet, animals, body and face, clothing, family, food, house and home, hobbies and sports, school, transportation. Present simple, present continuous, interrogatives, imperatives. Pronouns. Prepositions. Simple, everyday conversations. Introducing yourself, listening to descriptions of things. Read a sentence and choose the correct picture; true/false sentences based on a picture; read a short gapped text and choose a word to fill the gap. Word-ordering exercises (composing a short, grammatically correct sentence with a given set of words.) Basic navigational skills. Click to choose an answer or to start listening to an audio file. Very minimal typing required (2-3 letters maximum).
Primary 2nd 6-7 Exam 1 – 2 A1 YLE – Movers GESE 2 n/a Numbers, alphabet, animals, body and face, clothing, family, food, house and home, hobbies and sports, school, transportation, weather. Present simple, present continuous, past simple, past continuous. Comparative and superlative adjectives. Modals, infinitive of purpose. Relative clauses. Ordinals. Filling a gapped text based on a recording, identifying proper names in a conversation. Cloze and fill the gap questions. Paraphrasing a short text; true/false sentences based on a picture; read a short gapped text and choose a word to fill the gap. Word-ordering exercises (composing a short, grammatically correct sentence with a given set of words.) Basic navigational skills. Click to choose an answer or to start listening to an audio file. Very minimal typing required (2-3 letters maximum).
Primary 3rd 7-8 Exam 2 A1 YLE – Movers GESE 3 n/a Numbers, alphabet, animals, body and face, clothing, family, food, house and home, hobbies and sports, school, transportation, weather. Present simple, present continuous, past simple, past continuous. Comparative and superlative adjectives. Modals, infinitive of purpose. Relative clauses. Ordinals. Filling a gapped text based on a recording, identifying proper names in a conversation. Cloze and fill the gap questions. Paraphrasing a short text; true/false sentences based on a picture; read a short gapped text and choose a word to fill the gap. Word-ordering exercises (composing a short, grammatically correct sentence with a given set of words.) Basic navigational skills. Click to choose an answer or to start listening to an audio file. Very minimal typing required (2-3 letters maximum).
Primary 4th 8-9 Exam 3 A1-A2 YLE – Flyers GESE 4 ISE 0 Numbers, animals, body and face, clothing, family, food, house and home, hobbies and sports, materials, school, transportation, weather, work. Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect. Zero conditional. Tag questions. Reflexive pronouns. Dictation and commonly confused words. Note-taking exercises. Cloze and fill the gap questions. Paraphrasing a short text; true/false sentences based on a picture; read a short gapped text and choose a word to fill the gap. Write a complete sentence. Able to type one word on a time limit. Fluent navigational skills (going backwards and forwards in an exercise).
Primary 5th 9-10 Exam 4 A1-A2 KET GESE 4 ISE 0 Range of vocabulary topics covering all of above. Increased emphasis on straight recall – fewer multiple choice questions and more fill the gap. Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect. Zero conditional and first conditional. Phrasal verbs. Wide range of adverbs, prepositional phrases. Dictation and commonly confused words. Note-taking exercises. Cloze and fill the gap questions. True/false based on a long text; fill the gap in a short non-fiction text; definition questions; complete a dialogue with appropriate answers. Sentence re-writing. Short messages (25-35 words). Able to type full sentences and write texts of up to 50 words on a time limit. Fluent navigational skills (going backwards and forwards in an exercise).
Primary 6th 10-11 Exam 4 – 5 B1 KET GESE 5 ISE 1 Range of vocabulary topics covering all of above. Increased emphasis on straight recall – fewer multiple choice questions and more fill the gap. Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect. Zero conditional and first conditional. Phrasal verbs. Adverbs, prepositional phrases. Dictation and commonly confused words. Note-taking exercises. Cloze and fill the gap questions. True/false based on a long text; fill the gap in a short non-fiction text; definition questions; complete a dialogue with appropriate answers. Sentence re-writing. hort messages (25-35 words). Able to type full sentences and write texts of up to 50 words on a time limit. Fluent navigational skills (going backwards and forwards in an exercise).
Secondary > 12 Exam 5 B2 PET GESE 5 ISE 1 Range of vocabulary topics covering all of above. Increased emphasis on straight recall – fewer multiple choice questions and more fill the gap. Beginner word transformation questions. Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect. Zero, first and second conditional. Phrasal verbs. Adverbs, prepositional phrases, range of conjunctions. Dictation and commonly confused words. Real-life videos and news reports. Note-taking exercises. Cloze and fill the gap questions. Paraphrasing based on a long text; definition questions; fill the gap. Reading varied everyday texts (adverts, notes, emails, etc.). Sentence re-writing. Messages (40-50 words). Write a story (100 words). Write a long messages (100 words). Able to type texts of up to 100 words on a time limit. Fluent navigational skills (going backwards and forwards in an exercise).